Управление

Васил Станков

Търгвски директор „Стримона” ЕООД
Търговия с метали и строителни материали. Производство и продажба на арматурни заготовки.
Имейл:
strimona@mail.bg
Мобилен:
+359 884 470001
Телефон:
+359 745 69606

инж. Илия Шивачев

Помощник управител и търговски директор „ Стримона Строй” ЕООД
Производство на метални конструкции и заварени съединения, металообработка. Инженеринг и строителство на сгради и съоръжения.
Имейл:
info@strimona.net
Мобилен:
+359 884 470010
Телефон:
+359 745 69606