Производство

инж. Владимир Иванов

Директор производство „Стримона Строй” ЕООД
Имейл:
v.ivanov@strimona.net
Мобилен:
+359 888 590024
Телефон:
+359 745 69607

инж. Илия Карабаджаков

Директор Строителство и монтажи „Стримона Строй” ЕООД
Имейл:
i.karabadjakov@strimona.net
Мобилен:
+359 887 006337

инж. Димитър Тасев

Инженер производство и развойна дейност
Имейл:
d_tasev@strimona.net
Мобилен:
+359 884 603909

инж. Вергиния Белчева

Пълномощник по качество OHSAS 18001 „Стримона Строй” ЕООД
Имейл:
engineer@strimona.net
Мобилен:
+359 884 470011
Телефон:
+359 745 69606

Антон Партанаков

Експедитор стоки и товари и координатор проекти
Имейл:
transport@strimona.net
Мобилен:
+359 889 037868
Телефон:
+359 745 69606

Огнян Танушев

Началник цех
Безопасни условия на труд, Техническа документация и съпътстващи документи.
Имейл:
o.tanushev@strimona.net
Мобилен:
+359 884 470014

инж. Венета Шивачева

Инженерен отдел, ПК - БДС EN 3834, БДС EN 1090
Имейл:
otk@strimona.net
Мобилен:
+359 884 693348
Телефон:
+359 745 69602

Димитър Любенов Димитров

Главен Технически ръководител
Технология и организация на строителството, контрол на строителството и безопасни условия на труд.
Имейл:
sofia@strimona.net
Мобилен:
+359 885 020473

Любомир Генов

Технически ръководител
Имейл:
l.genov@strimona.net
Мобилен:
+359 886 411369

Венцислав Малинов

Технически ръководител
Имейл:
sofia@strimona.net
Мобилен:
+359 887 450079