Стримона Строй продължава с монтажните работи по обект: Животновъдна ферма с фотоволтаична система за собствено потребление в УПИ 001011,001014 – специализирана ферма за кози, за производство на месо и на разплодни животни в с. Устина, област Пловдив.
Прочети още
Стримона Строй завършва първи от общо четирите етапа на обект: Склад за съхранение на матраци и спални продукти с. Чепинци, м. Стопански двор, р-н „Нови Искър“ - СО. Възложител: "Кордеел България" ЕАД
Прочети още