Официален завършек на обект: Производствена сграда за първична обработка на билки и промяна на предназначение на съществуващо хале в производствен цех, в имот 51809.509.4940, УПИ I-4940, кв. 214 по плана на гр. Нова Загора"
Прочети още
Конструкцията над терена е изцяло от стомана. Използвани са студеноформовани тръби с квадратно и правоъгълно сечение с подходящи размери.Всички връзки между отделните елементи за предвидени да се изпълнят с ръчна електродъгова заварка. Подовата конструкция е изпълнена от трапецовидна ламарина ,върху която ще се изпълни монолитна стоманобетонова плоча. Стенното ограждане ще се изпълни с термопанели. Металната конструкция е с тегло 130т. Фирма „Стримона Строй” ЕООД изпълнява изработка, доставка,и монтаж на стоманена конструкция, анкерни устройства и LT-ламарина.
Прочети още