Завършек и на монтажните работи на обект: Фабрика „Волаком 2” - цех за електронни изделия и административно - битова част – УПИ III – 000273, кв. 13, м. „Спорното” , с. Гурмазово, общ. Божурище
Прочети още
В процес са монтажните работи на фирма „Стримона Строй” ЕООД на обект: Склад за строителни материали в УПИ XIX-419, кв. 54, м. Враждебна-Юг по плана на гр. София.
Прочети още
Фирма „Стримона Строй” завърши монтажните работи на обект: Фабрика „Волаком 1” - цех за електронни изделия и административно - битова част – УПИ III – 000273, кв. 13, м. „Спорното” , с. Гурмазово, общ. Божурище
Прочети още