Реализирани проекти

В този раздел са представени проекти, които фирмата е реализирала или е имала пряко участие в производството и монтажа на стоманените конструкции. Тук сме показали сгради и съоръжения с най-различна функионалност и предназначение като складове, логистични бази, спортни съоръжения.

Производствени сгради

Производствените сгради или всичко което е свързано с производството е може би една от най-силните страни на „Стримона”. От момента в който фирмата реши да поеме по пътя на предлагане на цялостни решения за инвеститора до настоящия момент, сме изградили десетки производствени сгради в различни сфери на промишлеността.

Складове и логистика

Логистичните центрове, или още наречени логистични паркове които Стримона изгражда са с доста разнообразна архитектура. Обикновено, такива проекти изискват модулни решения и бързи срокове на изпълнение. Стримона е фирма, която е в състояние да планира и управлява изпълнението на проекти от този тип и също така може да предложи изпълнение на всички важни строителни етапи.

Търговски сгради

Търговските сгради са една добра възможност да се докажат предимствата на строителството на висококачествени сгради на базата на стоманена конструкция. Такива проекти са силно зависими от крайните срокове на откриване и изискват изключително добра координация и организация по време на строителните процеси.

Селскостопански сгради

В този подраздел целим да покажем един друг тип сгради, които Стримона вече има в портфолиото си. Селскостопанските сгради, които сме изградили обобщават всичко което е свързано с отглеждането на животни, растения или складиране на храни, торове и други за тях.

Атвомобили

Благодарение на добрата ни търговска политика успяхме да разработим наш собствен продукт, който нарекохме моята метална сграда. Стоманената конструкция с отвор от 12 метра и разстояние между основните рамки от 6 метра ни позволиха да разработим разнообразни решения, едно от които много успешно бе наложено от нас като автосервиз. Разбира се, изграждаме и проекти, които са изцяло съобразени с желанията и вижданията на инвеститорите ни и отново в симбиоза с проектантските екипи, с които работим в екип.

Спорт и култура

Наред със сградите, които Стримона е построила на базата на стоманени конструкции и на базата на популярността, която придобихме в последните няколко години на българския пазар имахме възможност да работим върху проект, който изискваше изключително кратки срокове на изпълнение.

Бензиностанции

Бензиностанциите са още един тип проекти, върху които Стримона е работила. До момента имаме участие като подизпълнител по част конструктивна на няколко проекта в България, които са част от инвестиционната програма на Лукойл в България. Извън пределите на страната ни сме реализирали още един проект в град Прищина - Косово.