Реализирани проекти

В този раздел са представени проекти, които фирмата е реализирала или е имала пряко участие в производството и монтажа на стоманените конструкции. Тук сме показали сгради и съоръжения с най-различна функионалност и предназначение като складове, логистични бази, спортни съоръжения.