Идейни

Тук ще можете да видите проекти на идейна фаза, наши и разработки на проектантските екипи, с които работим съвместно.
Можете да видите визуализации и триизмерни проекти на сгради и проекти, голяма част от които са се реализирали в действителност. Разработката на един идеен проект, или още наричано инвестиционно проучване, е етап от целия процес на базата на който се правят предварителни количествено-стойностни сметки за осъществяването на проекта, формира се бюджетната му стойност, както и стойността на самото проектиране по отделните части.