Машини и оборудване

CNC щанц машина с инструментален магазин с 27 инструмента DURMA TP 6L 12530