Машини и оборудване

Вертикален стругово фрезови център