Машини и оборудване

Машина за изправяне на съставени Н и Т профили след заваряване