Машини и оборудване

Автоматична линия за пробиване на профили с СNC управление IM DB 900R