Машини и оборудване

Портална машина за подфлюсово заваряне на профили с две подфлюсови глави с максимална ширина на профила-2100mm