Машини и оборудване

Хоризонтални пробивно разстъргващи машини от серия ТК69