Проекти

Иновативно мислене с традиционен подход към работата

РЕАЛИЗИРАНИ

В този раздел са представени проекти, които фирмата е реализирала или е имала пряко участие в производството и монтажа на стоманените конструкции. Тук сме показали сгради и съоръжения с най-различна функионалност и предназначение като складове, логистични бази, спортни съоръжения.

ИДЕЙНИ

Тук ще можете да видите проекти на идейна фаза, наши и разработки на проектантските екипи, с които работим съвместно. Можете да видите визуализации и триизмерни проекти на сгради и проекти, голяма част от които са се реализирали в действителност. Разработката на един идеен проект, или още наричано инвестиционно проучване, е етап от целия процес на базата на който се правят предварителни количествено-стойностни сметки за осъществяването на проекта, формира се бюджетната му стойност, както и стойността на самото проектиране по отделните части.